Rakkers

Leeftijd: 
10 - 12 jaar

OOOOH Hosanna! Gij daar in den Hoge! Hosanna in den Hoge! Tot u spreken de Vier Predikers van Pipsia Geef ons dit jaar een jaar vol goede oogst en zonder plagen Om onheil te voorkomen, brengen wij gedurende dit jaar hemelse Rakker-offers! Onze rakkers zijn gezegend ! Wees gekomen en wees geprezen De rakkers zullen niets vrezen. Op ons pad van verlichting vinden zij hun richting! De Rakker-lach verzenden wij van op Tijlenberg tot U, Hosanna laat deze de zon doen schijnen met volle teugen en regen indien nodig Laat de Rakkerse koppigheid zorgen voor een versterkte weerstand van ons vee zodat wij op feestdagen zullen smullen tot in de nacht! Ook hun overtollige energie bieden wij U aan laat het overal op aarde de rivieren doen stromen en verrijken met voedzame scholen vis Aan alle Rakkers die we voor ons hebben verzamelt u elke zondag op onze Chiro! Doe het voor Hosanna! Doe het voor ons! ALLEN ERE HOSANNA EN DE CHIROZONDAG

jullie Predikers Otter, Seppe, Gil en Waal